Hizkuntza: Español Euskara

Istripu-protokoloa (federatuentzat)

Istripuetan lesionatuak jarduteko prozedura laburtua

Jarduteko arauak

Istripua gertatu eta hurrengo 48 orduetan jakinarazi behar da ezbeharra.

Gertatu eta 7 eguneko epean jakinarazitako ezbehar orok ez du estaldurarik izango. Beraz, aseguru-etxeak ez du onartuko epe horretatik kanpo jakinarazitako ezbehar oro.

Laguntza motak

1. Laguntza ez-larrialdikoa

Kirol istripu baten ondorioz laguntza behar duen eta berehalako arretarik behar ez duen kirolariak hitzordua eskatu beharko dio aseguru konpainiari 981 941 111 telefonoaren bidez. Lehentasunezko hitzordua emanen zaio osasun zentro itunduan.

Bisitan eskatzen den edozein proba, tratamendu edo berrikuspen egiteko, aseguru konpainiaren baimena beharko da.

Aldi berean, federatuak istripuaren komunikazio-partea bidaliko du, lizentzia izapidetzen ari den klubak SINATUA eta ZIGILATUA. Partea siniestros@gerosalud.es helbidera bidaliko da, onets dezaten.

2. Larrialdiko laguntza

 • LARRIALDIKO lehen laguntza izanez gero, kirol-istripua Nafarroan izan bada, federatua Gizarte Segurantzako edozein larrialdi-zentrotara joan ahal izango da, federazio horrek Osasunbidearekin duen hitzarmena erabiliz.

  Ondoren, Gerosaludekin harremanetan jarri beharko du 981 941 111, zentro itundu bati segimendua egiteko eta adierazten dioten protokoloa betetzeko.
 • Lesionatua bere autonomia erkidegotik kanpo badago, Gerosaludekin jarriko da harremanetan 981 941 111 larrialdi zentroa esleitzeko.

  Federatuak, bere kabuz edo osasun garraio bidez (lesio motak hala eskatzen badu bakarrik), adierazten dioten larrialdietarako laguntza zentro itunduarengana jo behar du.

3. Bizi larrialdiko laguntza

BIZI LARRIALDIA izanez gero (kirolariaren bizitza arriskuan jartzen duena), hurbilen dagoen ospitalera/zentrora joan ahal izango da.

Istripu-agiria betetzea

Istripu-agiria behar bezala bete eta zigilatu behar du taldeak aseguru-etxeari, istripua gertatu eta hurrengo 48 orduetan. Helbide honetara bidali behar da: siniestros@gerosalud.es.

Larrialdia edo presakoa ez den lehen bisita egin ondoren laguntza emateko eskaera

Lehenengo laguntzaren ondorioz laguntza berria behar bada (miaketa osagarriak, ebakuntza kirurgikoak, errehabilitazioa, hurrengo bisitak, etab.), federatuak siniestros@gerosalud.es posta elektronikoaren bidez eskatu beharko du baimena.

Baimen hori eskatzeko, federatuak agiri hauek aurkeztu beharko ditu:

 • Bere momentuan aurkeztutako istripu partearen kopia, behar bezala betea, lesionatuaren eta haren aitortzailearen sinadurarekin, eta taldearen sinadurarekin eta zigiluarekin.
 • Lehen larrialdiari/asistentziari buruzko txosten medikoa eta eskualde anatomiko horretako aldez aurreko patologiaren edozein txosten..
 • Medikuaren agindua, proba osagarriaren edo ebakuntza kirurgikoaren beharrari buruzkoa, eta mediku espezialista batek baloratzeko informazio mediko guztia, hala badagokio.

Dokumentazio hori jaso ondoren, aseguru konpainiak laguntza emango duen zentrora igorriko du baimena, eta laguntza horiek beti aseguru etxeak itundutako zentroetan eginen dira.

Agiri horiek aurkezten ez badira, ezin izanen da laguntza eskaintzen jarraitu.

Ondoren ez da laguntzarik estaliko aseguru-etxearen baimenik gabe, BIZI LARRIALDI objektiboa dagoenean izan ezik.

Zure istripuari buruzko edozein arazo edo kontsulta izanez gero, Gerosaludekin harremanetan jar zaitezke, 981 941 111 telefonoan edo ondorengo helbide elektronikoaren bidez: siniestros@gerosalud.es.

Gogoan izan ez dela estaliko ustekabeko kirol-lesiotik edo lesio baten ondorioz edo lehendik erotuta ez dagoen patologiaren batengatik kontsulta edo tratamendu oro.

Beste gai interesgarri batzuk

 • Estaldura:Aseguruaren xedea da aseguratuek kirol-jardunean jasandako gorputz-lesio arriskutsuak estaltzea, ekainaren 4ko 849/1993 Errege Dekretuan aurreikusitako moduan. Beraz, lizentziaren asegurua istripu-asegurua da, EZ lesio-asegurua. Tendinitisa, kontrakturak, tenista-ukondoa, etab. EZ dira polizak estaltzen.
 • Espedientea itxi egingo da, eta, beraz, ez da jarraituko tratamenduarekin, baldin eta KIROL-BAJA MEDIKOAREN aldian federatuak kirol-jarduera egiten badu, eta ondoren gerta litezkeen istripuek ez dute estaldurarik izango, aurreko istripu baten ondorioz medikuaren alta hartu gabe.
 • Polizak ez ditu estaliko Gizarte Segurantzako zentroetan edo itundu gabeko zentro medikoetan ematen diren laguntza medikoak, bizi larrialdietan izan ezik.
 • Nafarroako Txirrindularitza Federazioak hitzarmen bat sinatu du Osasunbidearekin. Horren bidez, istripuren bat gertatuz gero, TXIRRINDULARITZAKO federatuek Nafarroako Gizarte Segurantzako edozein zentrotan hartuko dute parte, baina horrek ez dio kalte ekonomikorik eragingo federatuari lehenengo aldian.
  Jarraipen medikoa behar izanez gero, SURNEri jakinaraziko zaio, goian adierazitako protokoloei jarraituz, eta dokumentazioa aurkeztu edo dagokion medikuaren txostena egin beharko da.
 • Jarduera-protokolo zehatzari jarraitzen ez badio, konpainiak ez du bere gain hartuko laguntzaren kostua, eta kostu hori federatuak berak ordainduko du.

Protokolo osoa PDF formatuan

Protokolo osoa deskarga dezakezu PDF formatuan:

Protocolo in case of accident (federated)